اوراق مصور

اوراق مصور برگه‌هايی هستند که عکس تمبر بر روی آن چاپ شده و در روی عکس چاپ شده مذکور، اصل تمبر در زير زرورق و يا طلقی مخصوص، قرار داده می‌شود. بعبارت ديگر بعنوان نوعی آلبوم برای نگهداری تمبرها بکار می‌روند. برای اينکه تجسم بهتری در اين مورد داشته باشيد به اين عکس نگاه کنيد:

 

/ 0 نظر / 7 بازدید