مناطق گردشگری کوهستانی مالزی

پست کشور مالزی در تاریخ ٢١ فوریه ٢٠١١ نسبت به انتشار ۴ قطعه تمبر با معرفی ۴ نقطه گردشگری کوهستانی در این کشور شامل: ١- تله کابین لنکاوی (٩٠ سن) ، ٢- قطار قدیمی بوکیت بندارا (۵٠ سن) ، ٣- مزارع چای در کامرون هایلند (۶٠ سن) و ۴- کلم های بزرگ کونداسانگ در استان صباح (١ رینگت)

اقدام نموده است.

/ 1 نظر / 17 بازدید
سوری

عجب تمبر ی ؟ بصورت بلوک هم دارید؟!