زنان

زنان همواره يكی از عناوين چاپ تمبرها در كشورهای جهان بوده و هستند. نظرتون را به اين تمبر چاپ كشور ناميبيا جلب ميكنم:

/ 1 نظر / 3 بازدید
toktam

البته خب ... ما زنان همواره يكی از عناوين مهم در كشورهای جهان بوده و هستيم ....