جغدهای بومی ایران (WWF-11)

یکی از جدیدترین تمبرهای پست کشورمان، تمبر یادبود جغدهای بومی و درخطر انقراض ایران و در قالب سری های WWF می باشد که به 2 شکل تهیه و در تاریخ 23 آذر 1390 منتشر گردیده:

 الف) 4 قطعه به هم چسبیده و بلوک شکل

ب) سوونیر شیت


 و شامل قیمت های اصلی 600(حاوی تصویر جغد شاخدار)، 110(با تصویر جغد کوچک جنوبی)، 1600(مرغ حق جنوبی) و 2200 ریال (جغد ماهی خوار) بوده و با کار هنری آقای علیرضا دهقان شکل گرفته است.

/ 1 نظر / 51 بازدید