تمبرهایی از کشور مالزی (برای فروش - سری اول) - تاریخ بازنگری: اسفند 1391


1-
IDBF Club Crew World Championship 2008

  (موجودی: 1) قیمت: 9000 تومان (بدون هزینه پست)

-------------------

2- Unique Flowers- 2008

 (موجودی: 2) قیمت: 9000 تومان (بدون هزینه پست) 

-------------------

3-Malaysian Markets- 2010

 (موجودی: 1) قیمت: 9000 تومان (بدون هزینه پست)  

-------------------

4-Arachnids-2010 (برجسته)

 (موجودی: 1) قیمت: 9000 تومان (بدون هزینه پست) 

 -------------------

5-Tuber Plants-2009

 (موجودی: 1) قیمت: 9000 تومان (بدون هزینه پست) 

-------------------

6-Palm Trees - 2009

(موجودی: ١) قیمت: 9000 تومان (بدون هزینه پست) 

 -------------------

7-1Malaysia-2009

(موجودی: ١) قیمت: 10000 تومان (بدون هزینه پست) 

-------------------

8-Sea Shells-2008

  (موجودی: 1) قیمت: 9000 تومان (بدون هزینه پست) 

-------------------

9-Air Transportation-2007

 (موجودی: ٣) قیمت: 9000 تومان (بدون هزینه پست) 

----------------------- 

 روش سفارش و خرید از فروشگاه:
با انتخاب تمبرهای مورد نظر، عنوان تمبر مربوطه را از طریق ایمیل عنوان، سپس مجموع هزینه های ذیربط و هزینه ی پست پیشتاز را به شماره حسابهای زیر (به نام: محمد مسعود) واریز نموده و شماره فیش،‌ لیست اجناس مد نظر و آدرس دقیق پستی به همراه کدپستی خود را به آدرس الکترونیکی: bluemimi312@yahoo.com ارسال فرمائید.

 

1- بانک ملی ایران
حساب شماره: ٠١٠٠٠٢١٨٣١٠٠١ -

شماره کارت: ۶٠٣٧٩٩١١١٩٣٩۵٨٠٨
=================
2- بانک تات
حساب شماره: 0200122802008 -

شماره کارت: 6362141091062381

=================
3- بانک صادرات ایران
حساب شماره: 0101137662004 -

شماره کارت: 6037691722704384

 =================

4- بانک ملت
حساب شماره: 4174022092 -

شماره کارت: 6104337083268464

=================

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با پست الکترونیکی: bluemimi312@yahoo.com مکاتبه فرمائید.

/ 3 نظر / 35 بازدید

http://thefuntime.com/categoryblog/109-isnt-art-wonderful--speed-control.html