<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

گل پروتئا (Protea) یا شکرپاره سمبل آفریقای جنوبی

گُل شِکَرپاره (نام علمی: 'Protea cynaroides') یا شاه‌پروته‌آ نام یک گونه از گیاهان گلدار است. در نیمکرهٔ جنوبی زمین از جنوب آفریقا تا استرالیا و آمریکای جنوبی بطور طبیعی می‌روید همچنین ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 200 بازدید
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
5 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
8 پست
شهریور 86
9 پست
مرداد 86
11 پست
تیر 86
16 پست
خرداد 86
19 پست
اسفند 85
25 پست
بهمن 85
26 پست
دی 85
19 پست
آذر 85
22 پست
آبان 85
20 پست
مهر 85
20 پست
شهریور 85
22 پست
مرداد 85
15 پست
تیر 85
17 پست
خرداد 85
21 پست
اسفند 84
14 پست
بهمن 84
10 پست
دی 84
18 پست
آذر 84
20 پست
آبان 84
18 پست
مهر 84
16 پست
شهریور 84
8 پست
مرداد 84
28 پست
تیر 84
48 پست
خرداد 84
3 پست