<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

ببر
ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٤ 

يک نظرسنجی تازه نشان می دهد که ببر بيش از هر حيوان ديگری نزد انسان محبوبيت دارد، اما تناقض بزرگ قضيه اين است که انسان در عين حال بزرگترين دشمن ببر است.

وضعيت چنان بحرانی است که سنخ کاملا تازه ای از طرفداران محيط زيست ضمن تبری جستن از سنت های صلح طلبانه جنبش سبز، برای نبرد با قاچاقچيان ببر دست به سلاح برده اند.

نابودی زيستگاه ها در اثر آتش سوزی و قطع درختان از عوامل نابودی ببرها با سرعتی تکان دهنده است، اما شکارچيان غيرقانونی تهديدی حتی بزرگتر به حساب می آيند.

يک ببر پس از شکار تقريبا 1500 دلار به فروش می رسد. اما در مراحل بعدی، اجزای بدنش جداگانه عرضه ميشود، به طوری که درآمد حاصل از آن می تواند به 50 هزار دلار سر بزند. سود حاصل از تجارت ببر بی‌نهايت زياد و قاچاقچيان، مسلح و شديدا خطرناک هستند. (به نقل از سايت بی بی سی فارسي). اينهم يك تمبر چاپ كشور اريتره از ببر:

 


کلمات کلیدی: