<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

Airmail Stamps
ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٤ 

تمبرهای پست هوائي، تمبرهائی هستند كه برای مصارف روی پاكاتی كه قرار است از طريق پست هوائی (Airmail) ارسال گردند، در سراسر دنيا چاپ و بمصرف می‌رسند. تمبرهای مذكور همواره عبارت ايرميل و يا تصوير يك هواپيما را در خود بهمراه دارند. اين تمبرها بدليل هزينه بالاتر سرويسهای پست هوائی در مقايسه با ساير سرويسهای ارسال پستی (مثل پست عادی يا پست دريائی و ...) از قيمت بالاتری در روی تمبرها برخوردارند. در ايران هم اين سرويس از زمان رضاشاه داير شد  (در سال ۱۹۳۰ ميلادی). مثل اين نمونه از کشور فرانسه با ۴ يورو قيمت !:

 


کلمات کلیدی: