<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

تمبر تو تمبر !
ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤ 

يکی ديگر از عناوين مهم و جالب تمبرها، Stamps on stamps  يا همون (تمبر تو تمبر !) هستش. برای آشنائی بيشتر و بهتر به اين نمونه‌ها توجه كنيد از كشور ژاپن. در ضمن تو چاپ تمبرهای اين كشور از عبارت Nippon بمعنای ژاپن استفاده می‌شود:

 


کلمات کلیدی: