<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

دانستنيهای تمبر !
ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤ 

 

جمع‌آوري تمبر علاوه بر اينكه بر اطلاعات تاريخي و سياسي كلكسيونرها مي‌افزايد سرگرمي مناسبي است و بالاتر از همه پس انداز خوبي بشمار ميرود. متاسفانه در ايران به جمع‌آوري تمبر چندان رغبتي نشان داده نمي‌شود در صورتيكه در آمريكا چهل درصد مردم تمبرباز بوده و كلوپهاي بزرگ تمبربازان در اغلب شهرهاي بزرگ امريكا و ممالك متمدن ديگر داير است. بعد از رواج يافتن تمبر پست در انگلستان ساير كشورهاي جهان بزودي جمع‌آوري تمبر و تمبر شناسي نيز رواج يافت و اولين كسي كه بجمع‌‌آوري تمبر همت گماشت و مجموعه گرانقيمتي تهيه كرد يك نفر اشراف‌زاده از اهالي فرانسه بنام «فيليپ دوفراريو» كه مدت بيست سال تمام ثروت خود را كه بالغ بر ده ميليارد فرانك بود براي جمع‌آوري تمبر اختصاص داد.

امروزه براي تمبر باطله گرانقيمت قباله و سند مالكيت تهيه ميكنند كه از تقلب و چاپ از روي آن جلوگيري كنند.

بزرگترين كلكسيون تمبر دنيا متعلق به پادشاه سابق انگلستان (جورج ششم) بود كه اكنون در اختيار ملكه اليزابت است. دومين كلكسيون از لحاظ ارزش متعلق به فاروق پادشاه مخلوع مصر بود كه در لندن بنفع دولت مصر حراج شد و تمبربازان بزرگي از اكثر نقاط جهان براي شركت در حراج به لندن مسافرت نمودند.

بورس ها اكنون در اكثر كشورهاي جهان كمپاني‌هاي معظم خريد و فروش تمبر به كار وارد كردن و صادر كردن تمبر اشغال دارند و منافع كلاني از راه خريد و فروش تمبر عايدش ميشود. امريكا از اين لحاظ در درجه اول اهميت قرار دارد.

طبق آمار منتشره كمپاني‌هاي امريكائي روزي 000ر60 دلار تمبر معامله ميكنند، در انگلستان هفته‌اي 000ر10 پوند تمبر خريد و فروش ميشود. در ايران نيز موسسات کوچک و پراکنده ای برای خريد و فروش تمبر داير گرديده است و مجله‌اي نيز بنام تمبر از سال 1330 انتشار مي‌يافته است كه متاسفانه ديگر منتشر نمي‌شود.

 

 


کلمات کلیدی: