<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

کشتيها
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤ 

همينطور که قبلاْ هم گفتم، حمل و نقل و صنايع و علوم مرتبط با اون هم از موضوعات تمبرها هستند. از جمله کشتيها. مثل اين نمونه‌ها از کشتيهای قديمی، چاپ هلند:


کلمات کلیدی: