<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

اوراق مصور
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٤ 

اوراق مصور برگه‌هايی هستند که عکس تمبر بر روی آن چاپ شده و در روی عکس چاپ شده مذکور، اصل تمبر در زير زرورق و يا طلقی مخصوص، قرار داده می‌شود. بعبارت ديگر بعنوان نوعی آلبوم برای نگهداری تمبرها بکار می‌روند. برای اينکه تجسم بهتری در اين مورد داشته باشيد به اين عکس نگاه کنيد:

 


کلمات کلیدی: