<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

تمبرهای جاري
ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٤ 

تمبرها به دو نوع كلی تقسيم‌بندی می‌شوند. يكی تمبرهای جاری (يا سری‌های پستی) و ديگری تمبرهای يادگاری (يا يادبود).

تمبرهای جاری تمبرهايی هستند كه در تيراژ بالا و برای مصرف روی پاكتها و مرسولات پستی استفاده شده و در همه جای دنيا هم چاپ و به مصرف می‌رسند. مثل اين نمونه‌ها از كشور انگلستان كه منقوش به تصوير ملكه اليزابت هستند:


کلمات کلیدی: