<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

 
ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤ 

آدرس سايت پست ايالات متحده كه تمبرهای قشنگی هم چاپ ميكنه به اين شرحه:

http://www.usps.com/

اينم آدرس بايگانی آخرين تمبرهای منتشر شده آمريكا:

http://shop.usps.com/cgi-bin/vsbv/postal_store_non_ssl/browse_content/indexStampIssues.jsp

واينهم آخرين تمبر منتشر شده آمريكا:


کلمات کلیدی: