<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

آخرين و جديدترين تمبر منتشر شده ايران !
ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤ 

اين تمبر آخرين و جديدترين تمبر منتشره شده ايران با عنوان (هفتادمين سال تأسيس دانشگاه علوم پزشكی تهران):

70th Anniversary of Iran medical University ( June 2005)

 


کلمات کلیدی: