<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

ماهی های دریای خزر
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ 

آخرین تمبر یادبود منتشر شده توسط پست کشورمان، مینی شیتی است شامل چهار قطعه به ارزش اسمی هر سری 15100 ریال با  تیراژ دویست هزار سری که منقش به تصویر برخی از ماهیهای دریای خزر از جمله ماهی سفید، ماهی کپور، ماهی آزاد و ماهی سوف می باشد که با طراحی آقای هاشمی چاپ گردیده است.