<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

پیشرفت های مهندسی در پرتغال
ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱ 

با گذشت زمان، علم مهندسی و مهندسین، نقش محرک را در پیشرفت پروژه های منجر به نوآوری، توسعه جوامع و اقتصاد بشر را با شکستن موانع بیشمار، برعهده داشته اند. در حال حاضر نیز، فن آوری های پیشرفته و پیچیده در ارتباطات راه دور، IT، سیستم های اطلاعاتی، فناوری نانو، مهندسی زیستی، تولید انرژی و بهره وری، مدیریت پایدار محیط زیست، ساختارهای پیچیده شبکه و ... نمونه ای از پیشرفت های مهندسی است که در این میان، نام کشور پرتغال نیز به چشم می خورد که یادآور می گردد این کشور در بسیاری از موارد فوق، موفق به کسب آوری جوایز بین المللی نیز شده است.

به این مناسبت پست کشور پرتغال با طراحی João Machado نسبت به چاپ و انتشار 6 قطعه تمبر در ابعاد 80 در 30.6 میلیمتر در تاریخ 19.10.2012 اقدام کرده است.