<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

مناطق گردشگری کوهستانی مالزی
ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ 

پست کشور مالزی در تاریخ ٢١ فوریه ٢٠١١ نسبت به انتشار ۴ قطعه تمبر با معرفی ۴ نقطه گردشگری کوهستانی در این کشور شامل: ١- تله کابین لنکاوی (٩٠ سن) ، ٢- قطار قدیمی بوکیت بندارا (۵٠ سن) ، ٣- مزارع چای در کامرون هایلند (۶٠ سن) و ۴- کلم های بزرگ کونداسانگ در استان صباح (١ رینگت)

اقدام نموده است.