<<((تمبرهاي جهان))>> World Stamps

تمبر، گوياي فرهنگ و تمدن هر جامعه اي است، به نحوي كه قادر به معرفي ميراث تاريخي و فرهنگي كشورها در سطح بين المللي ميباشد. با وبلاگ تمبرهاي جهان، پذيراي مقدم و نظراتتان هستم. Stamps are the symbol of the culture of a society to the extent that they are capable of introducing the countries' historical and cultural heritage to the international society. I'm looking for word to having your comments in the World's Stamps Weblog

خیابان های هنگ کنگ
ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩ 

وقتی بهتر توجه نمائیم در شرق دور و در کشور هنگ کنگ، فرهنگ شرق و غرب و به عبارتی سنت و مدرنیته باهم تلاقی نموده، به طوری که تبلور آن در محیط اطراف مردمان آن و حتی در خیابان های این کشور نمود پیدا می کند.

به همین بهانه پست کشور مزبور ۶ قطعه تمبر زیبا با مضمون یاد شده چاپ نموده که با دیدن این مجموعه یک حس نوستالژی به مردم آن دست خواهد داد.


کلمات کلیدی: فرهنگ، هنر و اجتماع